passend onderwijs

Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.

Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet 'op' passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden en maken binnen het systeem van passend onderwijs afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

 

School en passend onderwijs

Iedere school stelt een ondersteuningsprofiel op. In dat ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school leerlingen te bieden heeft. Zo zal de ene school ervoor kiezen om zoveel mogelijk inclusief onderwijs te geven, waarbij alle leerlingen een plek kunnen krijgen op de school. Andere scholen zullen er juist voor kiezen om zich te specialiseren in een bepaald type ondersteuning.

 

Welke ondersteuning biedt een school?

In het ondersteuningsprofiel en in de schoolgids staan de regels die een school heeft voor de extra ondersteuning. In sommige gevallen zal het ondersteuningsprofiel erg algemeen zijn. Als het over uw eigen kind gaat, is het daarom altijd goed om met de school persoonlijk te bespreken welke ondersteuning zij uw kind kan bieden.

 

Voor welke leerlingen is passend onderwijs?

Passend onderwijs gaat over alle leerlingen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de praktijk gaat het dan vooral over die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

 

Cluster 1 en 2

In het oude systeem werd het speciaal onderwijs onderverdeeld in 4 clusters. De eerste 2 clusters zullen ook na de invoering van passend onderwijs het onderwijs in een landelijk systeem organiseren. Het betreft cluster 1 voor leerlingen die blind of slechtziend zijn, en cluster 2 voor leerlingen die doof of slechthorend zijn, of ernstige spraak-taalmoeilijkheden hebben. Scholen die onder deze clusters vallen gaan dus geen deel uitmaken van de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

 

Cluster 3 en 4

Cluster 3 en 4 gaan bij passend onderwijs wel deel uit maken van de regionale samenwerkingsverbanden. Dit betreft het onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte (cluster 3), en het onderwijs voor leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem (cluster 4).

Passend onderwijs betreft daarnaast ook leerlingen die nu geen indicatie voor het speciaal onderwijs krijgen, maar wel extra ondersteuning nodig hebben.

 

Wat betekent Passend Onderwijs voor u? klik hier

Nieuws

24-02-2015

Steeds meer aanvragen voor studiedagen "Groepsdynamica"

28-01-2015

Nu ook studiedagen/workshop over gedrag speciaal voor OOP

01-01-2015

EduExtra wenst iedereen een heel gezond, gelukkig en educatief en inspirerend 2015!!

03-12-2014

Inspirerende studiedag gevold van Hans Kaldenbach over "straatcultuur"

20-11-2014

Studiemiddag op maat Corlaer College Nijkerk.

30-10-2014

Social Media is een groot onderdeel in het leven van pubers. Als professional preventie digitaal pesten geef ik graag een workshop bij u op school voor het team of aan ouders. Informeer naar de mogelijkheden.

 

 

 

 

03-09-2014:

Het cursusjaar 2014-2015 is begonnen en daarmee is ook "passend onderwijs" van start gegaan. Vraag vrijblijvend informatie aan over trainingen/workshops/cursussen mbt passend onderwijs.

01-09-2014:

Start het schooljaar goed met de studiedag"Goede start met je klas" voor PO en VO. Gericht op groepsdynamica.

18-02-2014: voorbereidingen in volle gang voor 2 april thema avond in autismeweek. in samenwerking met ABC-4 en centrum van Jeugd en Gezin Harderwijk.

2 april thema avond Autisme

Tijd:19:00 - 22:00

Lokatie: CVMBO Harderwijk

 

 

 

info@eduextra.nl | KvK 55534449

Copyright © 2012 - 2013 www.eduextra.nl All rights reserved.